TIETOSUOJA-ASETUS GDPR

Uusi EU:n tietoturva-asetus harmonisoi ja samalla myös tiukentaa henkilötietojen käsittelyä EU-alueella. Hippokratia Oy:n GDPR:n mukaisen tietosuojakäytännön löydät täältä ja käyttöehdot täältä.

Tietoturva-asetuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa tietosuojalainsäädäntöä EU-alueella ja helpottaa näin palveluiden tarjoamista koko EU-alueella. Tietosuoja-asetus korvaa nykyisen henkilötietolain ja tulee sovellettavaksi lähes sellaisenaan. Yksi asetuksen keskeisimmistä muutoksista on rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus eli osoittaa, että henkilötietojen käsittelyssä on noudatettu kyseistä asetusta.

Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on, että kansalaiset voivat hallita tietojaan paremmin. Asetus sääntelee mm. henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovuttamista sekä näihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. Lähes kaikki yritykset käsittelevät toiminnassaan henkilötietoja. Säännöt ovat samat kaikille EU:ssa toimiville yrityksille kotipaikasta riippumatta.

 

MITÄ GDPR TARKOITTAA HIPPOKRATIAN ASIAKKAILLE?

Asiakkaanamme toimit tietoturva-asetuksen mukaisena rekisterinpitäjänä. Kaikki tieto, joka on suoraan tai epäsuorasti liitettävissä tiettyyn henkilöön, on henkilötietoa. Tämä luomasi henkilörekisteri sijaitsee palvelussamme tehden meistä (Hippokratia Oy:n) henkilötietojen käsittelijän.

Meillä ei ole oikeutta käyttää tätä henkilötietoa muuhun kuin palvelun tarjoamiseen tai mihin lainsäädäntö meitä velvoittaa.

Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa henkilörekisteristä ja olemme velvollisia lainmukaiseen tietojen keruuseen sekä luottamukselliseen tietojen käsittelyyn. Olemme myös velvollinen huolehtimaan, että tietosuojakäytäntömme on ajantasainen ja asetuksen mukainen.

Tietosuoja-asetus edellyttää, että rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä tekevät keskenään henkilötietojen käsittelysopimuksen. Käyttämällä Hippokratia.fi -palvelua hyväksyt ko. sopimuksen välillemme.

 

HALUAT POISTAA TIETOSI REKISTERISTÄ?

Asiakasrekisterimme sijaitsee pelkästään palvelussamme, riittää että poistat henkilökohtaiset tiedot palvelustamme omasta profiilista. Voit pyytää myös asiakaspalvelua poistamaan tietosi.

Hippokratia Oyssa on ominaisuus, joka arkistoi kaikki laskutetut laskut palveluun ja tällöin, jos asiakas pyytää poistamaan tietonsa, laskut eivät poistu sillä ne ovat kirjanpitoaineistoa, joka tulee säilyttää ja johon sinulla on käyttöoikeusperuste pyydettäessä.

Jos poistat henkilötietosi, palvelun käytön aikana kerätyt tiedot anonymisoidaan pysyvästi.

 

MITEN HIPPOKRATIA ON VALMISTAUTUNUT GDPR:ÄN?

Olemme valmistautuneet GDPR:ään jo jonkin aikaa. Olemme mm. käyneet läpi henkilötietoihin liittyvän sisäisen dokumentaatiomme, kouluttaneet henkilöstöämme sekä tarkistaneet henkilötietoihin liittyvät prosessimme. Olemme myös mahdollistaneet käyttäjätilin ja siihen liittyvän henkilötiedon poistamisen palvelumme kautta. Tulevaisuudessa olemme tuomassa toiminnallisuuden, jolla voitte tarvittaessa ladata Hippokratia Oysta yksittäiseen omat tiedot koneluettavassa muodossa.Viimeksi olemme päivittäneet tietosuojakäytäntömme ja käyttöehtomme GDPR:n mukaisiksi.